Melding klein evenement

Uw aanvraag annuleren

Weet u zeker dat u wilt stoppen?

nee  

Met dit formulier kunt u bij de gemeente Steenbergen melding doen van een klein evenement, zoals bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke Verordening. Onder een eendaags evenement wordt onder andere verstaan een straatfeest, rommelmarkt of een kleine optocht.

Melding maken van een evenement of aanvraag evenementenvergunning?

Dit formulier moet binnen 14 dagen vóór aanvang van de activiteit worden ingediend bij het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Het bezoekadres is Buiten de Veste 1 te Steenbergen.

Het kan zijn dat het voor een goede beoordeling nog om nadere informatie wordt verzocht. U ontvangt hiervan dan bericht.

Te doorlopen stappen

  • Identificeren
  • Invullen
  • Controleren
  • Afronden