Aanvraagformulier Loterij

Uw aanvraag annuleren

Weet u zeker dat u wilt stoppen?

nee  

Met dit formulier kunt u bij de gemeente Steenbergen een vergunning aanvragen voor het houden van een loterij.

Volgens de Wet op de kansspelen artikel 3 kunt u een vergunning krijgen wanneer:

  1. Het doel van de loterij van algemeen belang is zoals sport, maatschappelijk welzijn, cultuur, gezondheidszorg of ontwikkelingswerk. Commerciële activiteiten vallen hier dus niet onder.
  2. Tenminste de helft van de opbrengst van de loterij wordt besteed aan het doel waarvoor de loterij is gehouden. Het resterende deel kan worden aangewend voor de prijzen, premies, onkosten en dergelijke.
  3. De prijzen en premies geen hogere waarde hebben dan € 4.500,00 (dan moet een aanvraag bij het Ministerie van Justitie worden ingediend).

 

Te doorlopen stappen

  • Identificeren
  • Invullen
  • Controleren
  • Afronden